Đồ án - Bài tập tham khảo

1

Phần mềm ứng dụng

  • Xem theo: Cell View List View

Thuộc: C# và SQL Server 2012

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2634

Ngày: 23/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:2566

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng .Net (C# +SQL Server 2008) và bộ hỗ trợ giao diện Dotnetbar cho giao diện đẹp.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2295

Ngày: 03/01/2016

Đánh giá

Lượt tải:815

Thuộc: Phần mềm sử dụng công nghệ hiện đại. Do đó, tốc độ phần mềm nhanh, bảo mật, khả năng lưu trữ cao. Phần mềm sử dụng ngôn ngữ C#, Bộ hộ trợ giao diện Devexpress 15, Dotnetbar 12 và SQL Server 2012.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2079

Ngày: 31/10/2015

Đánh giá

Lượt tải:689

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 1940

Ngày: 02/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:1613

Thuộc: ASP.NET, C#, JS, CSS...

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 1783

Ngày: 17/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:1783

Thuộc: C# 2010

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 1507

Ngày: 01/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:1507

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 1453

Ngày: 11/08/2014

Đánh giá

Lượt tải:1453

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123