Bài Toán 8 Con Số

Trò chơi 8-puzzle gồm một khay hình vuông với 8 mảnh vuông được đặt lên 8 ô vuông. Ô vuông còn lại rỗng. Mỗi mảnh có ghi một con số. Một mảnh kề với ô rỗng có thể được đẩy sang ô rỗng này. Một ván chơi bao gồm trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thú ...

Tác giả: Anonymous
Ngày Up: 09/10/2013 | Lượt xem: 4258 | Download: 4258

Chi phí:

Free

Chia sẻ:

Trò chơi 8-puzzle gồm một khay hình vuông với 8 mảnh vuông được đặt lên 8 ô vuông. Ô vuông còn lại rỗng. Mỗi mảnh có ghi một con số. Một mảnh kề với ô rỗng có thể được đẩy sang ô rỗng này. Một ván chơi bao gồm trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc. Người chơi phải biến đổi đến trạng thái kết thúc bằng cách di chuyển các mảnh vuông. Bài toán 8-puzzle yêu cầu phải biến đổi với số bước ít nhất

Trò chơi 8-puzzle gồm một khay hình vuông với 8 mảnh vuông được đặt lên 8 ô vuông. Ô vuông còn lại rỗng. Mỗi mảnh có ghi một con số. Một mảnh kề với ô rỗng có thể được đẩy sang ô rỗng này. Một ván chơi bao gồm trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc. Người chơi phải biến đổi đến trạng thái kết thúc bằng cách di chuyển các mảnh vuông. Bài toán 8-puzzle yêu cầu phải biến đổi với số bước ít nhất

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ C#

Vui lòng nhấn like để thay lời cảm ơn!

Share on Facebook

Click to DownLoad
Pass giải nén: laptrinh123.com

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123