Đồ án - Bài tập tham khảo

1

Phần mềm ứng dụng

  • Xem theo: Cell View List View

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft. Bên cạnh đó, giao diện thân thiện với người sử dụng do thuần Việt. Cơ sở dữ liệu được Backup( sao lưu dự phòng) một cách tự động.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3849

Ngày: 23/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:3781

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng .Net (C# +SQL Server 2008) và bộ hỗ trợ giao diện Dotnetbar cho giao diện đẹp.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3072

Ngày: 03/01/2016

Đánh giá

Lượt tải:1592

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2941

Ngày: 02/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:2614

Thuộc: Phần mềm sử dụng công nghệ hiện đại. Do đó, tốc độ phần mềm nhanh, bảo mật, khả năng lưu trữ cao. Phần mềm sử dụng ngôn ngữ C#, Bộ hộ trợ giao diện Devexpress 15, Dotnetbar 12 và SQL Server 2012.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2825

Ngày: 31/10/2015

Đánh giá

Lượt tải:1435

Thuộc: ASP.NET, C#, JS, CSS...

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2528

Ngày: 17/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:2528

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2296

Ngày: 11/08/2014

Đánh giá

Lượt tải:2296

Thuộc: C# 2010

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2000

Ngày: 01/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:2000

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123