Đồ án - Bài tập tham khảo

1

Phần mềm ứng dụng

  • Xem theo: Cell View List View

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft. Bên cạnh đó, giao diện thân thiện với người sử dụng do thuần Việt. Cơ sở dữ liệu được Backup( sao lưu dự phòng) một cách tự động.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3420

Ngày: 23/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:3352

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng .Net (C# +SQL Server 2008) và bộ hỗ trợ giao diện Dotnetbar cho giao diện đẹp.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2817

Ngày: 03/01/2016

Đánh giá

Lượt tải:1337

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2555

Ngày: 02/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:2228

Thuộc: Phần mềm sử dụng công nghệ hiện đại. Do đó, tốc độ phần mềm nhanh, bảo mật, khả năng lưu trữ cao. Phần mềm sử dụng ngôn ngữ C#, Bộ hộ trợ giao diện Devexpress 15, Dotnetbar 12 và SQL Server 2012.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2506

Ngày: 31/10/2015

Đánh giá

Lượt tải:1116

Thuộc: ASP.NET, C#, JS, CSS...

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2271

Ngày: 17/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:2271

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2006

Ngày: 11/08/2014

Đánh giá

Lượt tải:2006

Thuộc: C# 2010

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 1778

Ngày: 01/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:1778

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123