Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:293

Ngày đăng:24/10/2017

24-Fundamentals and examples of Protocols

Nội dung video

This video give you fundamentals of protocols in Swift: - Property Requirements - Method Requirements - Example of a class "conforms a protocol" - Example of "Mutating Method Requirements" - Initializer Requirements - class Bird inherited from Animal and conforms protocol InitializationProtocol

Nội dung Video

This video give you fundamentals of protocols in Swift: - Property Requirements - Method Requirements - Example of a class "conforms a protocol" - Example of "Mutating Method Requirements" - Initializer Requirements - class Bird inherited from Animal and conforms protocol InitializationProtocol

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123