Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:295

Ngày đăng:24/10/2017

19-Optional Chaining or nullable values in Swift

Nội dung video

This video show you how to work with nil value or nil object in Swift 4.These objects are optional values so you must check before getting these values for your purposes.

Nội dung Video

This video show you how to work with nil value or nil object in Swift 4.These objects are optional values so you must check before getting these values for your purposes.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123