Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:594

Ngày đăng:24/10/2017

16-Inheritance in Swift programming language

Nội dung video

This video guides you how to work with inheritance in Swift 4: - Define a base class, super class and a subclass which inherited from it. - Override some methods, properties from super class.

Nội dung Video

This video guides you how to work with inheritance in Swift 4: - Define a base class, super class and a subclass which inherited from it. - Override some methods, properties from super class.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123