Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:318

Ngày đăng:24/10/2017

01-Introduction of Swift 4

Nội dung video

This video shows you introduction about Swift 4 programming language, how to use swift playground and work with basics: let and var, basic strings, variable declarations, use emoji and symbols, add emoji and symbols to an existing string. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VID

Nội dung Video

This video shows you introduction about Swift 4 programming language, how to use swift playground and work with basics: let and var, basic strings, variable declarations, use emoji and symbols, add emoji and symbols to an existing string. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VID

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123