Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:653

Ngày đăng:23/10/2017

08-Sử dụng Flex và thuộc tính justifyContent

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn sử dụng Flex và justifyContent trong React Native Component để layout các component theo hai chiều: row và column. Các bạn download code tại đây:

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn sử dụng Flex và justifyContent trong React Native Component để layout các component theo hai chiều: row và column. Các bạn download code tại đây:

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123