Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:682

Ngày đăng:23/10/2017

06-Sử dụng StyleSheet để tuỳ chỉnh giao diện

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn cách sử dụng thuộc tính style trong React Native Component kết hợp với StyleSheet để chỉnh giao diện một Component. Việc tuỳ chỉnh tương đối giống với CSS trong HTML.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn cách sử dụng thuộc tính style trong React Native Component kết hợp với StyleSheet để chỉnh giao diện một Component. Việc tuỳ chỉnh tương đối giống với CSS trong HTML.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123