Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:695

Ngày đăng:23/10/2017

05-Sử dụng state trong React Native Component

Nội dung video

Khởi tạo state bên trong hàm constructor của React Native Component. - Sử dụng timer với setInterval để thực hiện việc thay đổi state sau một khoảng thời gian nhất định. - Mỗi khi state thay đổi thông qua hàm setState, hàm render của Component sẽ được refresh lại, giao diện mới được cập nhật.

Nội dung Video

Khởi tạo state bên trong hàm constructor của React Native Component. - Sử dụng timer với setInterval để thực hiện việc thay đổi state sau một khoảng thời gian nhất định. - Mỗi khi state thay đổi thông qua hàm setState, hàm render của Component sẽ được refresh lại, giao diện mới được cập nhật.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123