Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1059

Ngày đăng:23/10/2017

04-Tuỳ chỉnh các React Native Component với props

Nội dung video

Bài này chia sẻ video với các bạn về props trong React Native. Props giống thuộc tính public trong Component class.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ video với các bạn về props trong React Native. Props giống thuộc tính public trong Component class.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123