Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:417

Ngày đăng:23/10/2017

20-Higher-Order Functions trong Kotlin

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về Higher Order function trong Kotlin: - Lấy ví dụ về hàm Higher Order có đầu vào là một hàm anonymous và đầu ra cũng là 1 function. - Lấy ví dụ về hàm Higher Order có đầu vào là một hàm lambda và đầu ra cũng là 1 giá trị.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về Higher Order function trong Kotlin: - Lấy ví dụ về hàm Higher Order có đầu vào là một hàm anonymous và đầu ra cũng là 1 function. - Lấy ví dụ về hàm Higher Order có đầu vào là một hàm lambda và đầu ra cũng là 1 giá trị.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123