Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:330

Ngày đăng:23/10/2017

19-Thuộc tính Observable trong Kotlin và dữ liệu kiểu Map

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về thuộc tính Observable trong Kotlin(thực thi khối lệnh khi thuộc tính thay đổi) và cách lưu dữ liệu kiểu Map, dạng key-value.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về thuộc tính Observable trong Kotlin(thực thi khối lệnh khi thuộc tính thay đổi) và cách lưu dữ liệu kiểu Map, dạng key-value.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123