Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:852

Ngày đăng:23/10/2017

18-Biểu thức Lambda và hàm anonymous trong Kotlin

Nội dung video

- Viết một function thông thường trong Kotlin - Thay hàm đã viết bằng các biểu thức lambda khác nhau - Định nghĩa các hàm không tên, hay anonymous function, hàm nặc danh và đưa các ví dụ sử dụng các hàm này.

Nội dung Video

- Viết một function thông thường trong Kotlin - Thay hàm đã viết bằng các biểu thức lambda khác nhau - Định nghĩa các hàm không tên, hay anonymous function, hàm nặc danh và đưa các ví dụ sử dụng các hàm này.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123