Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:667

Ngày đăng:23/10/2017

17-Delegated properties trong Kotlin

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về Delegated property trong Kotlin. - Sử dụng Delegated property trong trường hợp một class này muốn trao quyền thực thi các hàm getter hay setter của một thuộc tính này cho một lớp khác thực thi.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về Delegated property trong Kotlin. - Sử dụng Delegated property trong trường hợp một class này muốn trao quyền thực thi các hàm getter hay setter của một thuộc tính này cho một lớp khác thực thi.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123