Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:344

Ngày đăng:23/10/2017

16-Delegation trong Kotlin là gì

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về Delegation trong Kotlin, tương tự như việc một object uỷ quyền cho một object khác thưc hiện một hàm hay phương thức nào đó được nghĩa trong 1 interface dùng chung.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về Delegation trong Kotlin, tương tự như việc một object uỷ quyền cho một object khác thưc hiện một hàm hay phương thức nào đó được nghĩa trong 1 interface dùng chung.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123