Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1157

Ngày đăng:23/10/2017

15-Kiểu dữ liệu Enum trong Kotlin

Nội dung video

Tạo một enum cơ bản có các giá trị bên trong - Tạo enum với các giá trị được khởi tạo từ đối tượng. - Tìm giá trị của một enum từ string ban đầu. - Định nghia enum sử dụng abstract function và override các abstract function này.

Nội dung Video

Tạo một enum cơ bản có các giá trị bên trong - Tạo enum với các giá trị được khởi tạo từ đối tượng. - Tìm giá trị của một enum từ string ban đầu. - Định nghia enum sử dụng abstract function và override các abstract function này.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123