Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1348

Ngày đăng:23/10/2017

14-Nested class và inner class trong Kotlin

Nội dung video

- Tạo ra một class bên ngoài và các Nested class, Inner class. - Thêm các phương thức vào các class này - Truy xuất lẫn nhau từ vào các thuộc tính của class bên ngoài để so sánh giữa inner và nested class

Nội dung Video

- Tạo ra một class bên ngoài và các Nested class, Inner class. - Thêm các phương thức vào các class này - Truy xuất lẫn nhau từ vào các thuộc tính của class bên ngoài để so sánh giữa inner và nested class

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123