Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1191

Ngày đăng:23/10/2017

13-Data classes trong Kotlin là gì

Nội dung video

- Không thể thêm open vào data class nên data class ko thể được kế thừa. - Data class hỗ trợ một số các phương thức liên quan đến dữ liệu như hashcode(nội dung của object chuyển sang dạng số), copy() để nhân bản một đối tượng. - So sánh nội dung của 2 object bằng lệnh equals hoặc so sánh phương thức hashCode() của hai đối tượng.

Nội dung Video

- Không thể thêm open vào data class nên data class ko thể được kế thừa. - Data class hỗ trợ một số các phương thức liên quan đến dữ liệu như hashcode(nội dung của object chuyển sang dạng số), copy() để nhân bản một đối tượng. - So sánh nội dung của 2 object bằng lệnh equals hoặc so sánh phương thức hashCode() của hai đối tượng.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123