Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1580

Ngày đăng:23/10/2017

12-Sử dụng Extensions trong Kotlin

Nội dung video

- Sử dụng extension để tạo thêm 1 phương thức vào class hoặc interface sẵn có. - Tạo một companion object trong Kotlin để chứa các function lấy giá trị cụ thể. Companion object trong Kotlin giống như static function trong một số các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác.

Nội dung Video

- Sử dụng extension để tạo thêm 1 phương thức vào class hoặc interface sẵn có. - Tạo một companion object trong Kotlin để chứa các function lấy giá trị cụ thể. Companion object trong Kotlin giống như static function trong một số các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123