Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1394

Ngày đăng:23/10/2017

11-Làm việc với public, internal, private trong Kotlin

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn cách làm việc với các chế độ private(riêng), public(công khai, ở đâu cũng truy cập được), internal(nội bộ, chỉ truy cập trong package) của class, property, functions: - Tạo 2 package chứa các hàm, lớp, thuộc tính thuộc 3 kiểu trên, truy xuất lẫn nhau giữa 2 package

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn cách làm việc với các chế độ private(riêng), public(công khai, ở đâu cũng truy cập được), internal(nội bộ, chỉ truy cập trong package) của class, property, functions: - Tạo 2 package chứa các hàm, lớp, thuộc tính thuộc 3 kiểu trên, truy xuất lẫn nhau giữa 2 package

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123