Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:5393

Ngày đăng:23/10/2017

10-Làm việc với Interfaces trong Kotlin

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn ví dụ về interface trong Kotlin: - Định nghĩa 2 interface AninalInterface và BirdInterface. - Định nghĩa lớp Bat sử dụng 2 interface trên - 2 interface chứa các phương thức khác nhau, có một phương thức trùng tên nhau. - Viết các hàm thực thi các phương thức của 2 interface bên trong lớp(class) Bat.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn ví dụ về interface trong Kotlin: - Định nghĩa 2 interface AninalInterface và BirdInterface. - Định nghĩa lớp Bat sử dụng 2 interface trên - 2 interface chứa các phương thức khác nhau, có một phương thức trùng tên nhau. - Viết các hàm thực thi các phương thức của 2 interface bên trong lớp(class) Bat.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123