Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:6248

Ngày đăng:23/10/2017

09-Làm việc với thuộc tính và các hàm Getter Setter trong Kotlin

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về xây dựng các hàm Getter và setter cho một thuộc tính public trong Kotlin. - Cách sử dụng lateinit để định nghĩa một thuộc tính không yêu cầu khởi tạo khi tạo đối tượng.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về xây dựng các hàm Getter và setter cho một thuộc tính public trong Kotlin. - Cách sử dụng lateinit để định nghĩa một thuộc tính không yêu cầu khởi tạo khi tạo đối tượng.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123