Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:823

Ngày đăng:23/10/2017

08-Kế thừa lớp trong Kotlin

Nội dung video

- Định nghĩa một class Person và class Engineer kế thừa từ lớp Person. - Thêm thuộc tính fieldOfStudy vào lớp con, viết lại(override) thuộc tính firstName của Engineer kế thừa từ Person. - Overrid lại phương thức talk của lớp cha Person. - Để kế thừa class, các thuộc tính(property), phương thức(method), phải thêm từ khoá open.

Nội dung Video

- Định nghĩa một class Person và class Engineer kế thừa từ lớp Person. - Thêm thuộc tính fieldOfStudy vào lớp con, viết lại(override) thuộc tính firstName của Engineer kế thừa từ Person. - Overrid lại phương thức talk của lớp cha Person. - Để kế thừa class, các thuộc tính(property), phương thức(method), phải thêm từ khoá open.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123