Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:5667

Ngày đăng:23/10/2017

07-Lớp và hàm khởi tạo trong Kotlin

Nội dung video

Video này chia sẻ với các bạn cách định nghĩa một class(lớp) và thực thi hàm khởi tạo(constructor) của lớp.

Nội dung Video

Video này chia sẻ với các bạn cách định nghĩa một class(lớp) và thực thi hàm khởi tạo(constructor) của lớp.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123