Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:7269

Ngày đăng:23/10/2017

06-Khai báo và sử dụng hàm trong Kotlin

Nội dung video

Video này chia sẻ với các bạn làm khai báo và sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình Kotlin: - Định nghĩa một hàm cơ bản có trả về giá trị. Nếu phần thực thi của hàm có 1 dòng lệnh thì ko cần thiết phải sử dụng {...}

Nội dung Video

Video này chia sẻ với các bạn làm khai báo và sử dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình Kotlin: - Định nghĩa một hàm cơ bản có trả về giá trị. Nếu phần thực thi của hàm có 1 dòng lệnh thì ko cần thiết phải sử dụng {...}

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123