Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:3467

Ngày đăng:23/10/2017

03-Làm việc với string và array trong Kotlin

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về các kiểu dữ liệu tring, character và array trong Kotlin: - Hiển thị các ký tự bên trong 1 xâu ký tự, hiển thị ký tự đặc biệt. - Duyệt danh sách các string, int trong một array và hiển thị các giá trị tương ứng. - Hiển thị multiline strings: xâu ký tự gồm nhiều dấu xuống dòng, giống như một đoạn văn bản.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về các kiểu dữ liệu tring, character và array trong Kotlin: - Hiển thị các ký tự bên trong 1 xâu ký tự, hiển thị ký tự đặc biệt. - Duyệt danh sách các string, int trong một array và hiển thị các giá trị tương ứng. - Hiển thị multiline strings: xâu ký tự gồm nhiều dấu xuống dòng, giống như một đoạn văn bản.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123