Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:3218

Ngày đăng:23/10/2017

Các kiểu dữ liệu và cú pháp cơ bản trong Kotlin

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn các kiểu dữ liệu cơ bản trong Kotlin: - Kiểu dữ liệu số gồm: Float, Int, Double. - Phân biệt giữa val và var trong Kotlin. val = value = là hằng số, gán giá trị 1 lần. Var = variable = biến số = có thể gán giá trị nhiều lần. - Kiểu dữ liệu nullable trong Kotlin.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn các kiểu dữ liệu cơ bản trong Kotlin: - Kiểu dữ liệu số gồm: Float, Int, Double. - Phân biệt giữa val và var trong Kotlin. val = value = là hằng số, gán giá trị 1 lần. Var = variable = biến số = có thể gán giá trị nhiều lần. - Kiểu dữ liệu nullable trong Kotlin.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123