Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1539

Ngày đăng:23/10/2017

VD01: Giới thiệu

Nội dung video

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Kotlin - Cài đặt IntelliJ IDEA và tạo một dự án Kotlin đầu tiên. - Download và cài đặt JRE, JDK bản 1.9. - Viết chương trình Hello World, kèm chú thích viết tắt các câu lệnh liên quan.

Nội dung Video

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Kotlin - Cài đặt IntelliJ IDEA và tạo một dự án Kotlin đầu tiên. - Download và cài đặt JRE, JDK bản 1.9. - Viết chương trình Hello World, kèm chú thích viết tắt các câu lệnh liên quan.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123