Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1227

Ngày đăng:01/09/2017

Video 26 - Kiểm tra mảng xen kẽ chẵn lẻ

Nội dung video

Kiểm tra xem mảng có chẵn lẻ xen kẽ hay không? Ví dụ: +1,3,4,6,9 => False: không xen kẽ chẵn lẻ +1,4,5,8,11,20=>True: Xen kẽ chẵn lẻ

Nội dung Video

Kiểm tra xem mảng có chẵn lẻ xen kẽ hay không? Ví dụ: +1,3,4,6,9 => False: không xen kẽ chẵn lẻ +1,4,5,8,11,20=>True: Xen kẽ chẵn lẻ

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123