Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:12723

Ngày đăng:27/06/2016

VD01 - Tiến trình trờ thành lập trình viên chuyên nghiệp

Nội dung video

Giới thiệu tiến trình để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Ben cạnh đó là nội dung phần cấu trúc dữ liệu + giải thuật.

Nội dung Video

Giới thiệu tiến trình để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Ben cạnh đó là nội dung phần cấu trúc dữ liệu + giải thuật.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123