Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:2099

Ngày đăng:19/01/2016

Video 37 - Nhập xuất danh sách

Nội dung video

Nhập xuát danh sách cán bộ. Theo từng lớp sẽ có ở Video sau

Nội dung Video

Nhập xuát danh sách cán bộ. Theo từng lớp sẽ có ở Video sau

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123