Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:2263

Ngày đăng:10/11/2015

Video 07 - Kiểm Tra Ngày Tháng Hợp Lệ

Nội dung video

Viết chương trình nhập vào ngày, tháng kiểm tra xem ngày tháng đó có hợp lệ không? Các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày. Các tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày. Tháng 2 có 28 ngày với năm thường, 29 ngày với năm nhuận

Nội dung Video

Viết chương trình nhập vào ngày, tháng kiểm tra xem ngày tháng đó có hợp lệ không? Các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày. Các tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày. Tháng 2 có 28 ngày với năm thường, 29 ngày với năm nhuận

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123