Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:2737

Ngày đăng:07/11/2015

Video 01: Giới thiệu

Nội dung video

Giới thiệu về nội dung của khóa học, phương pháp học tập, những điều cần chú ý để học hiệu quả

Nội dung Video

Giới thiệu về nội dung của khóa học, phương pháp học tập, những điều cần chú ý để học hiệu quả

Download tài liệu

  • Tài liệu lập trình
  • Download
  • Tài liệu lập trình C
  • Download
  • Phần mềm vẽ sơ đồ khối
  • Download

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123