Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1551

Ngày đăng:19/03/2015

Unite 2014 - 2D Best Practices In Unity

Nội dung video

Veli-Pekka Kokkonen takes a look at the most common issues people have making 2D games in Unity and some clever ways to overcome them.

Nội dung Video

Veli-Pekka Kokkonen takes a look at the most common issues people have making 2D games in Unity and some clever ways to overcome them.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123