Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1416

Ngày đăng:18/03/2015

Unite 2014 - PhysX 3 in Unity 5

Nội dung video

Published on Aug 26, 2014 Anthony Yakovlev of Unity Technologies shares details on the update to the physics engine in Unity 5.

Nội dung Video

Published on Aug 26, 2014 Anthony Yakovlev of Unity Technologies shares details on the update to the physics engine in Unity 5.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123