Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1677

Ngày đăng:18/03/2015

Unite 2014 - To Mecanim And Beyond

Nội dung video

Pierre Paul Giroux covers advanced Mecanim features and techniques and introduces upcoming Unity 5.0 features like State Machine Behaviours or Direct BlendTress. This session shows how to animate anything in Unity using Mecanim, from BlendShapes to 2D Sprites.

Nội dung Video

Pierre Paul Giroux covers advanced Mecanim features and techniques and introduces upcoming Unity 5.0 features like State Machine Behaviours or Direct BlendTress. This session shows how to animate anything in Unity using Mecanim, from BlendShapes to 2D Sprites.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123