Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1534

Ngày đăng:18/03/2015

Unite 2014 - Mastering Physically Based Shading

Nội dung video

Renaldas Zioma and Erland Körner of Unity and Wes McDermott of Allegorithmic explain the principles behind Physically Based Shading and how to use it efficiently in Unity 5. Slides:

Nội dung Video

Renaldas Zioma and Erland Körner of Unity and Wes McDermott of Allegorithmic explain the principles behind Physically Based Shading and how to use it efficiently in Unity 5. Slides:

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123