Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:2011

Ngày đăng:18/03/2015

Unite 2014 - Keynote

Nội dung video

The keynote address from Unity's premier developer conference in Seattle with Unity's co-founders Davíð Helgason and Joachim Ante, technical director Lucas Meijer, VP Online Services Tod Hooper and lead evangelist Carl Callewaert.

Nội dung Video

The keynote address from Unity's premier developer conference in Seattle with Unity's co-founders Davíð Helgason and Joachim Ante, technical director Lucas Meijer, VP Online Services Tod Hooper and lead evangelist Carl Callewaert.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123