Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:2001

Ngày đăng:03/02/2015

Hướng dẫn làm Game Flappy Bird - Part 6

Nội dung video

Play the "finished" game here: http://quill18.com/ClonyBird/ Download the completed project files here: http://quill18.com/unity_tutorials/ This rough interpretation of Flappy Bird (by Dong Nguyen) is intended for educational purposes only.

Nội dung Video

Play the "finished" game here: http://quill18.com/ClonyBird/ Download the completed project files here: http://quill18.com/unity_tutorials/ This rough interpretation of Flappy Bird (by Dong Nguyen) is intended for educational purposes only.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123