Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:2076

Ngày đăng:03/02/2015

5. Crosshairs

Nội dung video

In this video we add the first element to the HUD (Heads up display) and learn about anchoring, scaling and positioning GUI in Unity :)

Nội dung Video

In this video we add the first element to the HUD (Heads up display) and learn about anchoring, scaling and positioning GUI in Unity :)

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123