Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1908

Ngày đăng:03/02/2015

3. Unity Tutorial Animation and Health

Nội dung video

This is the third video in "Create a Survival Game", a series on making a cool survival type game in Unity 4. We hope to cover as many parts of Unity as we can, especially the fun ones. In this video we finish scripting the melee mechanics for our character. We also take a look on the

Nội dung Video

This is the third video in "Create a Survival Game", a series on making a cool survival type game in Unity 4. We hope to cover as many parts of Unity as we can, especially the fun ones. In this video we finish scripting the melee mechanics for our character. We also take a look on the

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123