Author

Người hướng dẫn: Anonymous

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:2251

Ngày đăng:03/02/2015

1. Unity Tutorial Basics

Nội dung video

This is the first video in "Create a Survival Game" a series on making a cool survival type game in Unity 4. We hope to cover as many parts of Unity as we can, especially the fun ones.

Nội dung Video

This is the first video in "Create a Survival Game" a series on making a cool survival type game in Unity 4. We hope to cover as many parts of Unity as we can, especially the fun ones.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123