Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1317

Ngày đăng:25/10/2014

VD10 - Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Nội dung video

Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu

Nội dung Video

Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu

Download tài liệu

  • Tổng hợp các giáo trình về SQL server
  • Download

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123